Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) RANDOM WISH s.r.o. Tieto všeobecné obchodné podmienky RANDOM WISH s.r.o. (ďalej len "VOP") stanovujú podmienky pre nákup Tovaru medzi RANDOM WISH,s.r.o., prevádzkovateľom (ďalej len "predávajúci") a zákazníkom (ďalej len "kupujúci"). Bližšie informácie o predávajúcom sú na www.kúpeľnovydesigner.cz. Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Českej republiky zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, ak je kupujúcim spotrebiteľ, zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. Tieto VOP sú platné od 1.4.2022.